Magical Malta Memories Mandala

TIJD
Ik droomde, dat ik langzaam leefde ….
langzamer dan de oudste steen.
Het was verschrikk’lijk: om mij heen
schoot alles op, schokte of beefde,
wat stil lijkt. ‘k Zag de drang waarmee
de bomen zich uit de aarde wrongen
terwijl ze hees en hortend zongen;
terwijl de jaargetijden vlogen
verkleurende als regenbogen …..
Ik zag de tremor van de zee,
zijn zwellen en weer haastig slinken,
zoals een grote keel kan drinken.
En dag en nacht van korte duur
vlammen en doven: flakk’rend vuur.
– De wanhoop en welsprekendheid
in de gebaren van de dingen,
die anders star zijn, en hun dringen,
hun ademloze, wrede strijd ….
Hoe kón ik dat niet eerder weten,
niet beter zien in vroeger tijd ?
Hoe moet ik het weer ooit vergeten ?
M. Vasalis,
uit Parken en Woestijnen.
Uitgeverij van Oorschot 1940

Malta Mandala

Malta Mandala

Malta Mystieke Tempeltour
Ongeveer 7000 jaar geleden arriveerden de eerste mensen op Malta. Rond 3600 v.Chr. werd begonnen met het bouwen van tempels, waarvan er nu nog 23 over zijn. De tempels werden gebouwd ter ere van de Moedergodin, of godin van de vruchtbaarheid. Allemaal waren ze verdeeld in een sacrale ruimte met openbare ruimtes daar omheen. Het heilige der heiligen was afgesloten en bevatte “orakelgaten”. Omstreeks 2000 v.Chr. verdwenen deze tempelbouwers ineens. Niemand weet nog waarom. Een ander onopgelost mysterie is de vraag waarom er op dit kleine eiland zoveel tempels werden gebouwd, gezien het feit dat het aantal eilandbewoners maximaal 11.000 bedragen kan hebben. Lag het wellicht aan een belangrijke pelgrimsroute door de Middellandse Zee?

Vergezeld door een internationale groep priesteressen bezocht ik nabij Birzebbuga geen tempel, maar een grot, Ghar Dalam. Deze grot is miljoenen jaren geleden ontstaan. Alleen de eerste 80m van de hoofdingang aan de oostzijde is toegankelijk voor publiek. Na een afgesloten tussengang gaat de tunnel over in een kleinere gang, die nog eens 60m diep in de rotsen doorloopt.
Ghar Dalam is Maltees voor “grot der duisternis”. De vochtige inham nabij de hoofdingang vertoont veel overeenkomsten met onze Yoni, verbonden met de grot zelf als baarmoeder.

Yoni van Ghar Dalam

Yoni van Ghar Dalam

Hand in hand zongen we diep in de grot ieder onze eigen grondtoon. Als vanzelf welde de mantra “Guru Guru Wahe Guru” op vanuit mijn binnenste. “Guru” is het mysterie dat je leidt van het donker (Gu) naar het licht (Ru). Van onwetendheid naar de ervaring van je oneindigheid. “Wahe” is de uitdrukking van de extase die deze ervaring oproept. De ervaring van steeds opnieuw geboren worden en van sterven. Voor mij persoonlijk vertegenwoordigt deze mantra tevens de klank van de spiraal, het symbool van eeuwigheid en continuïteit van het leven. Geboorte, sterven en wedergeboorte.

Ghar Dalam Malta

orbs in de Ghar Dalam Malta

Deze mantra droeg ik ook met me mee in het Hypogeum van Hal Saflieni, afdalend tot een diepte van 12 meter. Deze bijzondere ondergrondse ruimte werd ruim 4500 jaar geleden uit het kalksteen gehouwen en gebruikt als een plaats van verering en tempelgraf.
Dat laatste blijkt uit de vondst van ongeveer zevenduizend stoffelijke overschotten op het hoogste en oudste (3000 v.Chr.) niveau. De beenderen waren bestreken met rode oker. Rood representeert de kleur van bloed, offergave en dood.
De middelste verdieping (rond 2500 v.Chr.) wordt ondersteund door pilaren. In het heilige der heiligen, het vertrek met het hoofdaltaar, zijn het plafond en de wanden met spiralen van rode oker versierd, wederom als symbool van het geloof in de continuïteit van het leven.

Photo: R. Ellis and Lt. Tickle, 1920

Photo: R. Ellis and Lt. Tickle, 1920

In de middelste kamers werd de slapende Venus ontdekt. Nu te zien in het Archeologisch Museum in Valletta.

malta venus

Hoogtepunt van het Hypogeum bleek het Orakelvertrek. Door de akoestiek op deze plek klinkt je stem op indrukwekkende en haast bovennatuurlijke wijze dieper en krachtiger. Staand te midden van de hemels zingende priesteressen bekroop mij de sensatie dat ik boven mezelf werd uitgetild en omringd werd door engelenkoren.
Er is ook nog een derde laag, maar dit niveau was net voltooid toen de tempelbouwtijd afliep. Niemand weet nog waarom dit destijds gebeurde.

Tarxien Temple

Tarxien Temple

Op 5 minuten loopafstand van het Hypogeum zijn de tempels van Tarxien te vinden. Duizenden jaren bleven ze onaangetast, totdat de Maltese archeoloog Sir Themistocles Zammit in 1915 zijn opgravingen begon. Ook hier weer een altaarsteen met spiraalpatronen en de resten van een orakelvertrek.

Ggijanta Gozo

Ggantija Gozo

Op het zustereilandje Gozo vindt je ’s werelds oudste vrijstaande bouwwerk, Ggantija daterend van rond 3600 v.Chr. Ggantija is het Maltese woord voor reuzensteen. Niet overdreven, als je bedenkt dat sommige 6 meter hoog zijn en ruim 50 ton wegen. Het complex bevindt zich op een plateau van koralijnkalksteen.

DSCN0956

Net zoals de Tarxientempels zich in de directe nabijheid bevinden van het Hypogeum, ligt de Xaghra steencirkel op een boogscheut afstand van Ggantija. Helaas gesloten voor publiek, want er zijn zeer interessante feiten aan het licht gekomen tijdens recente opgravingen. Een verticale schacht vormde de toegang tot een uit de rots gehouwen tombe, bestaande uit twee kamers met een diameter van ongeveer 2 meter. Dit graf bevatte de gedeeltelijke resten van minsten 63 lichamen die op rituele wijze waren begraven. Daarbij had men de beenderen en schedels van eerdere overledenen verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe doden. De lichamen waren in kamers bij elkaar gelegd, met schelpenkettingen, okerpotten en stenen en benen hangertjes. In de toegang tot de ene kamer bevond zich een curieus, bewerkt stenen menhir beeldje en in de andere toegang trof men een okerpot aan met daarin een grote zeeschelp.

DSCN0664
Bij recent uitgevoerde opgravingen vond men onder meer een kleine schrijn waarin een aantal attributen zijn achtergelaten: een pakketje figuurtjes, een aardewerken zeef, een potje gele oker, een stenen bootje en een opmerkelijk stenen sculptuur van twee vrouwelijke figuurtjes naast elkaar op een bank.

DSCN0663

Direct naast de schrijn bevindt zich een natuurlijke holte gevuld met beenderen, waaruit blijkt dat dit complex vooral gebruikt werd als begraafplaats. Daarbij kregen de doden moedergodinnen van gebakken klei mee. Wat een troostrijke gedachte. De lichamen werden niet volledig begraven en waren duidelijk het onderwerp van een serie rituelen waarvan in alle grotten en nissen sporen zijn aangetroffen. Men heeft bijeen gelegde beenderen gevonden, gedeeltelijk verbrande beenderen, gedeeltelijk ontklede lichamen, opgehoopte schedels en nog veel meer andere configuraties.

DSCN0721

20 maart 2015 was een dag van once-in-a-lifetime experiences. Dat betekende wel: om vier uur ’s nachts opstaan om getuige te kunnen zijn van de springequinox in de Mnajdratempel.

Springequinox Mnajdra Temple Malta 2015

Springequinox Mnajdra Temple Malta 2015

Kippenvelmoment toen de stralen van de opkomende zon direct door de hoofdingang in het centrale gedeelte van de tempel stroomden en het altaar verlichtten.

DSCN0838

De megalithische tempel van Ħagar Qim staat iets verder, op dezelfde heuveltop met uitzicht op zee. Het is één van de vele megalithische tempels op de Maltese archipel met niervormige of hoefijzervormige elementen in het grondplan. De archeologe Marija Gimbutas ziet ze als baarmoedervormen. Als geheel lijkt de tempel op een voluptueuze vrouw. Opmerkelijk aan deze tempel zijn de vier uitlijningen met de zon en de maan. Tijdens het opkomen van de zon op de dag van de summer solstice straalt het zonlicht door de opening en verlicht een zijbreuk van de tempel. Diezelfde avond schijnt het zonlicht door een stenen raam en verlicht een nis. De volle maan staat niet altijd in eenzelfde hoek ten opzichte van de aarde. Dit is een proces dat 18,6 jaar duurt. Zowel bij de laagste als bij de hoogste hoek staat de hoofdas van de tempel perfect in lijn met de maan.

astarte temple

Daarna reden we naar de restanten van een Astarte tempel uit de periode van de Feniciërs en zagen daar hoe de maan de zon gedeeltelijk “verduisterde”.

zonsverduisteringMalta

De apostel Paulus leed ooit schipbreuk op Malta en nam intrek in een grot die nu als de Paulusgrot bekendstaat. De grot en daar boven gebouwde kerk is uitgegroeid tot een belangrijke bedevaartsplaats. Minder bekend (en best wel griezelig, want nauwelijks verlicht) zijn de St. Pauluscatacomben. In tegenstelling tot de Romeinen geloofden de joden en vroege christenen niet in crematie en begroeven hun doden. Bovengronds ontstond een enorm ruimteprobleem en daarom was het alternatief de bouw van catacomben. Onder de straten van Rabat zijn inmiddels 3 vierkante kilometers aan catacomben blootgelegd. Onder de hoofdstraat bevinden zich twee complexen van een 1700 jaar oude ondergrondse begraafplaats die we konden bezoeken. De 1400 stoffelijke resten zijn al lang geleden weggehaald, maar de energie was nog sterk waarneembaar. En of je nu wel of niet geloof hecht aan “orbs”, het feit is dat ze zich op alle foto’s in grote getale manifesteerden.

Paulus catacomben Rabat Malta

Paulus catacomben Rabat Malta

Een iconisch symbool uit de Maltese prehistorie is de spiraal. Deze spiralen, ingekerfd met zeer veel nauwkeurigheid en precisie, zijn de resultaten van hoogstaand vakmanschap. Er werd gebruik gemaakt van eenvoudige hulpmiddelen zoals botsplinters, messen van steen en hout. Deze symbolen symboliseren de eeuwigheid en de continuïteit van het leven. In de catacomben bevond zich ook een ruimte waar rouwenden weer goed konden aarden door met elkaar te  eten en te drinken. En het zal me niets verbazen als er ook toen al broden werden opgediend met spiraalmotieven. Er is geen tijd en er is niets dan tijd….

DSCN1028

DSCN1015

In deze catacomben krijgen de woorden van Paulus in 1 Korinthiërs 15:44 en 53-55 (uit de Naardense Bijbelvertaling) een wel heel bijzondere diepgang zo vlak voor Pasen 2015:

44

gezaaid wordt een bezield aards lichaam,
er ontwaakt een geestelijk lichaam;
als er een bezield aards lichaam is
is er ook een geestelijk lichaam;

53

Want dit vergankelijke
moet worden bekleed
met onvergankelijkheid
en dit sterfelijke
moet worden bekleed met onsterfelijkheid.

54

Maar wanneer dit vergankelijke
bekleed zal zijn met onvergankelijkheid
en dit sterfelijke
bekleed zal zijn met onsterfelijkheid,
dan zal het woord geschieden
dat geschreven is:

55

‘verzwolgen is de dood
door de overwinning;
dood, waar is je overwinning,
dood, waar is je angel?’

Malta Falconry Centre

Malta Falconry Centre

Het Malta Falconry Centre. Dit tamelijk afgelegen centrum bezocht ik samen met mijn man, dochter en haar vriend. We waren de enige bezoekers en verkeerden urenlang tussen de wilde vogels. De uilen vonden het zelfs heerlijk om gestreeld te worden en te kroelen.
Roofvogels wekken de Baba Jaga in jezelf. Deze godin komt je leven binnenvliegen om je in contact te brengen met je wilde vrouw, als deel van je heelheid. Bevrijd haar, je hebt je wilde vrouw nodig! Ze maakt deel uit van je plezier, je vitaliteit, seksualiteit, humor en creativiteit.

Chinese serenity gardens Malta

Chinese serenity gardens Malta

Chinese serenity gardens Malta

Chinese serenity gardens Malta

De Chinese Serenity Garden in Santa Lucija vormt een oase van rust waar ook Quan Yin zich helemaal thuisvoelt. Deze moedergodin van het Verre Oosten representeert de moederlijke kwaliteiten van barmhartigheid, healing en compassie, bescherming, zorg en troost. De naam Quan Yin betekent “Zij die de Roep van de Ziel hoort”. Heb jij de roep van jouw ziel al gehoord?

DSCN0905

Salomé Philips

 

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized en getagged met , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

4 reacties op Magical Malta Memories Mandala

  1. Pingback: Alles kan bezongen worden | Weerspiegelingen's Blog

  2. akgkreativ zegt:

    Hi! Those are wonderful photographs! Do you mind if we use one of them on your blog? It’s a school blog, noncommercial, and we will of course credit you by name or take down the picture if you wish! One of our students was inspired by the picture to create a piece of jewelry. You can see it here: https://akgkreativ.wordpress.com/2016/02/15/schmuckkunst-kunst-und-schmuck/

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s